Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Frank

Pages: [1]
1
Planetdance for windows / count.ab
« on: October 17, 2020, 12:57:58 PM »
Ik had als default orb instelling dat elk aspect 1 graad was. Toen ik dat bestand telde (met count.ab werden de onderlinge aspecten binnen een graad ook inderdaad geteld. Nu heb ik de default orbinstelling veranderd maar count.ab blijft dezelfde scores geven, alsof de orbinstelling nog steeds die van 1 graad is. Doe ik iets niet goed?

2
Planetdance for windows / tellen van aspecten
« on: October 17, 2020, 11:17:31 AM »
Het countprogramma telt onderlinge aspecten van een aantal factoren, huis - en tekenposities. Nu doe ik ook onderzoek naar onderlinge aspecten met  onder meer Haumea, Makemake en nog een paar. Kunnen die op een of andere manier ook meegenomen worden of zal dat met de hand moeten?

3
Planetdance for windows / Re: Een paar vragen
« on: August 30, 2020, 09:40:19 PM »
Jean, de synastrieaspectentabel is helemaal verbeterd, op beide computers. Bedoel je dat mijn desktop, of m.n. de monitor daarvan, te weinig resolutie heeft om de bovenste afbeelding van een radix compleet weer te geven? En dat ik daar de gecorrigeerde Zwarte Maan daar niet specifiek kan toevoegen heeft er ook mee te maken? (de 'objecten' kan ik wel los toevoegen, en het hele zwarte lichtenstelsel ook, maar niet louter de gecorr. Zwarte Maan).

4
Planetdance for windows / Een paar vragen
« on: August 30, 2020, 07:21:01 AM »
-  ik gebruik pd op mijn laptop en mijn desktop. Bij beiden heb ik de laatste update geinstalleerd. Op de laptop krijg ik een beginhoroscoopscherm dat anders is en me beter bevalt, mn. de print ervan. De horoscoopcirkel is wat kleiner en rechts van de horoscoop in de bovenste helft staat een venstertje met elementen van teken en huis en daaronder een lijstje van extra 'objecten' die meegenomen worden, bv Eris en de gecorr. Zwarte Maan. Op mijn desktop vult de horoscoop  het volledige scherm en ook de aspectentabel vult het hele scherm. Daarbij zie ik geen kans de gecorrigeerde Zwarte Maan apart 'in te voeren'. Ik kom er niet achter hoe ik dit scherm kan veranderen zoals ik het op mijn laptop heb

 -  een andere vraag: ik print nogal eens een aspectentabel van een synastrie uit maar die is voor een deel onleesbaar omdat de aspectsymbolen het hele hokje vullen en de orb, die ik juist graag wil zien, onder het betreffende hokje terecht komt en moeilijk of zelfs niet leesbaar is. Bv bij het symbool van anderhalfvierkant verdwijnt hij erachter. Zou daar iets aan te doen zijn. In de aspectentabel van een radix is het juist in elk hokje heel mooi onderscheiden en heel goed te zien.

5
Ik heb, in een poging wat dingen uit te proberen, in de rechterbalk onderaan van het scherm met de horoscooptekening ergens op geklikt, waardoor ik nu een scherm krijg waarin de aspectentabel van Zon tot en met MC leeg blijft.
Onder de horoscoopafbeelding staat nu : all-asp.pa1 default.pa2 default.orb frank alles 1.orb2 prive.db (prive.db is een bepaalde map).
Het is me onmogelijk naar de gewone 'basis''stand terug te keren, een soort reset toe te passen.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
groeten, Frank
Pages: [1]